Verwante inhoud

Wie kan het sociale tarief genieten?

Om het sociaal tarief te kunnen krijgen, moet men:

OFWEL ouder zijn dan 65 EN

 • een bruto globaal belastbaar inkomen voor het gehele gezin hebben van minder dan 19.556,25 euro + 3.622,24 euro per bijkomende persoon die op hetzelfde adres gedomicilieerd is volgens de indexering van 01/07/2019 (dat bedrag wordt geregeld herzien: bezoek de site van het RIZIV);
 • alleen wonen of met personen ouder dan 60, of met zijn/haar kinderen, of met zijn/haar kleinkinderen die wees zijn die beide ouders hebben verloren, of die bij gerechtelijke beslissing zijn toevertrouwd;
NB de aanvrager/aanvraagster mag ook in een hotel, een rusthuis of in een andere vorm van gemeenschap wonen, voor zover het abonnement op zijn/haar eigen naam staat en exclusief door hem/haar wordt gebruikt
 • niet reeds een sociaal tarief genieten en in zijn/haar gezin niemand hebben die dat tarief geniet.

 

OFWEL voor meer dan 66% gehandicapt zijn (volgens een administratieve of gerechtelijke beslissing) EN

 • ouder zijn dan 18 jaar;
 • een bruto globaal belastbaar inkomen voor het gehele gezin hebben van minder dan 19.556,25 euro + 3.622,24 euro per bijkomende persoon die op hetzelfde adres gedomicilieerd is volgens de indexering van 01/07/2019 (dat bedrag wordt geregeld herzien: bezoek de site van het RIZIV);
 • alleen wonen of samenwonen hetzij met ten hoogste twee personen hetzij met bloed- of aanverwanten van de eerste of de tweede graad (ouders, kinderen, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen, schoonouders, schoonkinderen);
             NB   de aanvrager/aanvraagster mag ook in een hotel, een rusthuis of in een andere vorm van gemeenschap wonen, voor zover het abonnement op zijn/haar eigen naam staat en exclusief door hem/haar wordt gebruikt
 • niet reeds een sociaal tarief genieten en in zijn/haar gezin niemand hebben die dat tarief geniet.

 

OFWEL een leefloon ontvangen EN

 • indien de aanvrager/aanvraagster in een hotel, een rusthuis of in een andere vorm van gemeenschap woont, het abonnement op zijn/haar eigen naam staan hebben dat ook exclusief door hem/haar wordt gebruikt;
 • niet reeds een sociaal tarief genieten en in zijn/haar gezin niemand hebben die dat tarief geniet.

 

OFWEL gehoorgestoord zijn (gehoorverlies van minstens 70 dB voor het beste oor) of samenwonen met zijn/haar gehoorgestoord kind of kleinkind EN

 • niet reeds een sociaal tarief genieten en in zijn/haar gezin niemand hebben die dat tarief geniet.

 

OFWEL een laryngectomie hebben ondergaan of samenwonen met een kind of kleinkind dat een laryngectomie heeft ondergaan EN

 • niet reeds een sociaal tarief genieten en in zijn/haar gezin niemand hebben die dat tarief geniet. 

 

OFWEL een militaire oorlogsblinde zijn EN

 • niet reeds een sociaal tarief genieten en in zijn/haar gezin niemand hebben die dat tarief geniet.
 Slechts één persoon per huishouden kan een sociaal tarief krijgen. De betrokken persoon dient de formule en operator te kiezen die hem bevalt.