Dekkingskaarten: mobile netwerken


Gelet op het groot aantal bezoekers op deze pagina, is het mogelijk dat de kaart en de reactiviteit ervan vertragingen vertoont. Mocht dit het geval zijn gedurende uw bezoek, gelieve ons hiervoor te verontschuldigen en op een later moment nog eens te proberen.

BASE, Orange (Ex-Mobistar) en Proximus hebben in België radio-infrastructuur aangelegd en zij exploiteren netwerken die overeenstemmen met verschillende technologische generaties: 2G/gsm, 3G/UMTS/HSPA en 4G/LTE.

Verschil tussen 2G/3G/4G?

Gsm (2G-systeem) was bedacht om enkel de mobiele-telefoniedienst en berichtendiensten zoals sms'en aan te bieden. Vervolgens zijn de 2G-netwerken geëvolueerd om datatransmissiediensten aan te bieden (GPRS of EDGE genaamd). Doel van de 3G- (UMTS) en 4G-systemen (LTE) is om de gebruikers sterk presterende datatransmissiediensten aan te bieden met het oog op internettoegang van op mobiele eindapparatuur, zoals smartphones en tablets. Het voornaamste verschil voor de gebruiker tussen de 3G- en 4G-systemen is de transmissiesnelheid, die bij 4G ongeveer zes tot zeven keer hoger ligt. Het verzenden van een foto duurt bijvoorbeeld doorgaans een tiental seconden op een 3G-netwerk maar op een 4G-netwerk kan dat in slechts een of twee seconden gebeurd zijn.

Mobiele dekking geleverd door de operatoren

Het BIPT verzamelt periodiek bij de drie betrokken mobiele operatoren dekkingskaarten voor elk van de drie mobiele technologieën die momenteel uitgerold zijn (2G, 3G en 4G). Deze kaarten laten ook de gemiddelde dekking zien die in elke gemeente van België wordt bereikt.

Deze dekkingskaarten vertalen de aanwezigheid van het netwerk buiten voor een referentiestandaarddienst, maar weerspiegelen niet volledig de werkelijke kwaliteit van de dienst, zoals die door de klant ervaren wordt; deze kwaliteit kan worden beïnvloed door verschillende factoren, bijvoorbeeld het feit dat de dienst wordt verstrekt binnen in een gebouw of in een voertuig, het soort van gebruikt eindtoestel (conventionele mobiele telefoon, smartphone, tablet), het soort van gebruikte dienst (telefoondienst, datatransmissie), enz.

Validering van de dekkingskaarten door het BIPT

Voordat het BIPT de informatie over de dekking van de mobiele netwerken op zijn website publiceert, verricht het controlecampagnes op het terrein door middel van een professioneel meettoestel ("RF-scanner"), om na te gaan of de dekkingsgegevens die door de mobiele operatoren verstrekt zijn, kloppen. De gegevens worden gevalideerd in een statistische vorm volgens een methode die is vastgelegd in samenwerking tussen het BIPT en de mobiele operatoren.

Elke dekkingskaart wordt weergegeven met een percentage van betrouwbaarheid dat overeenstemt met het aandeel van de pixels (een gebied van 200 m x 200 m) die door de operator als gedekt zijn aangemeld en die tijdens de controlecampagne van het BIPT gevalideerd zijn. Een zone wordt gevalideerd wanneer in ten minste 95% van de verrichte metingen, het niveau van het signaal hoger was dan de minimumdrempel die door het BIPT wordt geëist.

Telkens wanneer het BIPT via metingen op het terrein de dekkingskaarten van de mobiele operatoren controleert, publiceert het een controlerapport van de mobiele netwerken.

Virtuele mobiele operatoren

In België worden de mobiele diensten niet alleen aangeboden door de drie operatoren van mobiele netwerken (BASE, Orange (Ex-Mobistar), Proximus) maar ook door een aantal virtuele mobiele operatoren of MVNO's  of ook door commerciële partners. Aan de hand van de volgende lijst kan worden nagegaan via welk netwerk elk van deze mobiele operatoren zijn diensten aanbiedt:

  • BASE (Telenet Group) : Carrefour Mobile, Ello Mobile, JIM Mobile, United Telecom, Mobile Vikings, Transatel, Vectone Mobile, VOO;
  • Orange (Ex-Mobistar) : Lycamobile;
  • Proximus : Scarlet Mobile, Schedom/Dommel.