Easy Switch

Easy switch is een procedure die werd ingevoerd om het veranderen van operator gemakkelijker te maken wanneer u ten minste over een internettoegangsdienst of een televisiedienst beschikt.

De procedure is van toepassing vanaf 1 juli 2017. Ze wordt geregeld door het koninklijk besluit van 6 september 2016 betreffende de migratie van de vastelijndiensten en de aanbiedingen van bundels in de elektronische-communicatiesector.

 • Easy Switch maakt het gemakkelijker om van vaste operator te veranderen. De procedure is standaard van toepassing maar u kunt uitdrukkelijk vragen om er geen gebruik van te maken. Indien u de procedure Easy Switch gebruikt, geeft u uw nieuwe operator toestemming om in uw plaats de verandering van operator te regelen.
 • U hoeft enkel te verduidelijken of u uw nummer wenst over te dragen (ook uw mobiel nummer indien dat wordt aangeboden bij de vaste diensten) of wenst te schrappen.
Indien u niks aangeeft, zal het nummer bij uw oude operator blijven (maar uw contract en/of prijs kunnen veranderen). Bij sommige operatoren is het niet mogelijk om een nummer te behouden zonder internettoegang te houden dus indien u niks aangeeft, riskeert u het nummer te verliezen. Vraag dit dus na.
 • Easy switch beperkt de duur van de dienstonderbreking: de nieuwe operator neemt contact met de operator bij wie u weggaat zodra hij klaar is om u de gevraagde diensten te verstrekken; hij regelt de stopzetting van de diensten en de opzegging van het contract bij de operator die u verlaat. De dienstonderbreking is dus minimaal.
 • Easy switch beperkt de risico’s van dubbele facturering; de operator bij wie u weggaat, moet stoppen met u zijn diensten te factureren uiterlijk op het einde van de dag die volgt op de dag dat hij werd ingelicht over uw overstap naar een andere operator.
 • Easy switch preciseert de informatie die de operator ter beschikking moet stellen van de gebruikers om het veranderen van operator gemakkelijker te maken (zie hieronder); easy switch verbetert de identificatie van de abonnee en de diensten en vergemakkelijkt een bezoek van de technicus meer bepaald door de operator te verplichten om u tijdspannes van maximaal een halve dag voor te stellen;
 • Easy switch stelt u in staat om de datum van opzegging te kiezen en, indien u dat wenst, de diensten gedurende een tijd bij beide operatoren geactiveerd te houden; in dat laatste geval zal de operator bij wie u weggaat u blijven factureren voor de diensten tot op de vastgelegde datum.
 • Easy Switch regelt de vergoeding van de consument (€ 10) indien de technicus niet is komen opdagen op het afgesproken tijdstip. De consument kan deze vergoeding eisen van zijn nieuwe operator.


Maar

 • indien het bezoek van een technicus nodig is, zult u hem toegang moeten verlenen tot de installatie en dus misschien vakantie moeten nemen op een afgesproken tijdstip;
 • indien u een modem of een decoder had bij uw vorige operator, moet u deze waarschijnlijk teruggeven;
 • indien u diensten had bij verscheidene operatoren, zult u een aantal daarvan zelf moeten opzeggen: de “easy switch”-procedure betreft slechts één donoroperator (de operator of één van de operatoren bij wie u weggaat) en één recipiëntoperator (de operator naar wie u gaat);
 • indien u enkel voor televisie van operator wenst te veranderen maar niet voor internet of omgekeerd (gedeeltelijke migratie), is de “easy switch”-procedure niet van toepassing. U moet dus zelf de diensten opzeggen bij de operator die u verlaat;
 •  indien u verhuist en niet van operator verandert, is de “easy switch”-procedure niet van toepassing;
 • de “easy switch”-procedure stelt u niet vrij van betaling van de bedragen die nog verschuldigd zijn aan de operator bij wie u weggaat.

 

Informatie te verstrekken aan de nieuwe operator:

 • de informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd als klant van de vroegere operator, in het bijzonder uw klantnummer;
 • de informatie aan de hand waarvan de te migreren dienst(en) kan (kunnen) worden geïdentificeerd, in het bijzonder de code van enkele cijfers die de op uw adres actieve internetdienst of televisiedienst of het geheel van diensten (telefoon inbegrepen) identificeert. 
Deze code (soms ook wel “Easy Switch ID” geheten) vindt u:
 • online op uw klantenpagina;
 • op uw factuur die u ontvangt vanaf 1 juli 2017 en
 • op de brief of in de mail ter verwelkoming bij een nieuwe operator vanaf 1 juli 2017.
 • uw wens om gedurende ten hoogste 18 maanden uw mailadres dat de naam bevat van de aanbieder die u verlaat, te behouden. Bij sommige operatoren houdt u dit automatisch, zonder dat u daarom verzoekt; vraag dit na;
 • het of de vaste of mobiele nummer(s) dat/die deel uitmaakt/uitmaken van de gebundelde aanbieding en dat/die u wilt overdragen of annuleren bij uw oude operator;
 • eventueel de datum tot wanneer u de diensten actief wil houden bij de operator bij wie u weggaat, terwijl de diensten ook reeds actief zijn bij de nieuwe operator (bv. in geval van verhuizing met verandering van operator).

 

U moet een migratiemandaat ondertekenen bij uw nieuwe operator zodat die de overdracht kan uitvoeren.