Verkorte nummers

Er zijn verscheidene soorten korte nummers: de nummers met drie cijfers voorbehouden aan de nooddiensten:

De nummers 100 (medische hulp en brandweer), 101 (politie), 102 (kindertelefoondienst), 106 (teleonthaal), 110 (verdwijning, geweld, seksueel misbruik van kinderen), 112 (Europees noodnummer) zijn gratis.

Het Europese noodnummer 116000 voor vermiste en seksueel misbruikte kinderen is eveneens gratis.

De korte nationale nummers uit de reeksen 12xx, 13xx en 14xx worden gebruikt voor voicemaildiensten en inlichtingendiensten.

De korte nummers voor sms en mms tellen 4 cijfers.

De tarifering van de diensten verstrekt aan de hand van deze nummers varieert naargelang van het type nummer en dienst.

De korte sms- en mms-nummers die beginnen met een 7 worden gebruikt voor betalende diensten voorbehouden aan volwassenen en kunnen worden getarifeerd aan maximaal 4 euro per bericht heen en bericht terug.

De korte sms- en mms-nummers die beginnen met een 3 worden gebruikt voor betalende diensten buiten de spelletjes enz. en diensten van een seksuele aard; ze kunnen ook worden getarifeerd aan 4 euro maximaal voor de eindgebruiker (te verdelen over één bericht heen en één bericht terug).

De korte sms- en mms-nummers die beginnen met een 6 worden gebruikt voor betalende diensten van het type wedstrijdspelletjes, quizzen, beltonen die niet van seksuele aard zijn; het tarief voor de eindgebruiker bedraagt maximaal 2 euro (eveneens te verdelen over één bericht heen en één bericht terug).

De korte sms- en mms-nummers die beginnen met een 9 worden gebruikt voor betalende diensten die op regelmatige tijdstippen informatie verstrekken die niet van seksuele aard is; het tarief voor de berichten ontvangen door de eindgebruiker bedraagt maximaal 2 euro per bericht; de berichten die hij verzendt kunnen maximaal getarifeerd worden aan het gebruikelijke tarief voor communicatie zonder toeslag.

De korte sms- en mms-nummers die beginnen met een 2 worden gebruikt voor andere betalende diensten dan diensten van het type wedstrijdspelletjes, quizzen, beltonen of voor diensten van seksuele aard; het tarief voor de eindgebruiker bedraagt maximaal 1 euro per bericht heen en bericht terug.

De korte sms- en mms-nummers die beginnen met een 5 worden gebruikt voor betalende diensten van het type wedstrijdspelletjes, quizzen, beltonen die niet van seksuele aard zijn; het tarief voor de eindgebruiker bedraagt maximaal 50 eurocent per bericht heen en bericht terug.

De korte sms- en mms-nummers die beginnen met een 4 kunnen worden gebruikt als betalingsmiddel voor fysieke producten of andere diensten dan spelletjes, quizzen of diensten van seksuele aard aangeboden via de telefoon; het tarief hiervoor kan gaan tot 31 euro.

In geval van problemen kunt u contact opnemen met uw operator.

In geval van fraude kunt u een klacht