Oproepen en sms’en met toeslag

Opgelet: de oproepen naar bepaalde “speciale” nummers zijn duurder dan naar “normale” nummers.

Voor bepaalde nummers voor telefoonoproepen of sms’en geldt een toeslag. Het betreft nummers die toegang geven tot specifieke informatiediensten,  spelletjes- of ontspanningsdiensten of inhoud van erotische of seksuele aard die is bestemd voor volwassenen, enzovoort.

Voor oproepen naar telefoonnummers van het type 070 of van de 0900-reeks en sms’en naar korte nummers kan een toeslag worden gerekend. De toeslag kan leiden tot erg hoge gesprekskosten. Wees waakzaam!

U kunt aan uw operator vragen om de toegang tot deze nummers met toeslag gratis te blokkeren.

Indien u problemen ondervindt met het gebruik van betalende nummers, kunt u zich steeds richten tot uw operator. 

Hieronder vindt u een tabel met daarin de soorten van nummers en maximumtarieven die kunnen worden gevraagd om deze nummers te gebruiken.

Telefoonnummers met toeslag en maximumtarieven:

070        0,30 €/min.

0900      0,50 €/min.

0901      0,50€/oproep

0902      1 €/min.

0903      1,50 €/min.

0904      2 €/min.

0905      2 €/oproep

0906      1 €/min.

0907      2€/min.

0909      Flexibel (per minuut en/of oproep) maar max. € 31 per gesprek.

 

Korte nummers met toeslag voor verzending of ontvangst van sms’en:

2000 tot 2999 1 voor 1 verstuurde sms en/of 1 ontvangen sms

3000 tot 3999 4 voor 1 verstuurde sms en/of 1 ontvangen sms

4000 tot 4999 31 voor 1 verstuurde sms en/of 1 ontvangen sms

5000 tot 5999 0,5 voor 1 verstuurde sms en/of 1 ontvangen sms

6000 tot 6999 2 voor 1 verstuurde sms en/of 1 ontvangen sms

7000 tot 7999 4 voor 1 verstuurde sms en/of 1 ontvangen sms

9000 tot 9499 € 2 per bericht voor de inschrijving en per ontvangen bericht

9500 tot 9999 € 2 per bericht voor de inschrijving en per ontvangen berichtFrauduleuze sms of oproep

Een frauduleuze sms of oproep tracht, via een vaag bericht of een onderbroken oproep, u naar een nummer met toeslag te laten bellen in België of het buitenland. 

Indien u bijvoorbeeld een sms ontvangt van een onbekend nummer met een bericht in de trant van:

"Hallo, lang geleden dat je me gebeld hebt. Ik wil je horen. Bel me.

Of, terwijl u niet hebt deelgenomen aan een wedstrijd:

"Proficiat. Uw nummer werd uitgeloot en u hebt een cadeau/3000 euro gewonnen. Bel me voor de overhandiging van uw prijs.

Vertrouw dit niet! Bel niet terug!

Indien uw telefoon een of twee keer rinkelt en de oproep dan onderbroken lijkt te worden, druk niet op de terugbelfunctie van uw telefoon voordat u bent nagegaan of de oproep van iemand komt die u kent. 

Indien u het nummer niet kent, verifieer dan de structuur alvorens terug te bellen, of bel niet terug.

De korte nummers voor sms en mms tellen 4 cijfers. Dit zijn nummers met een toeslag.

De toeslag hangt af van het cijfer waarmee ze beginnen.

Nummers die beginnen met een 4 kunnen tot 31 euro per ontvangen of verzonden bericht kosten.

Nummers die beginnen met een 7 of een 3 kunnen tot 4 euro per ontvangen of verzonden bericht kosten.

Nummers die beginnen met een 6 of een 9 kunnen tot 2 euro maximaal per ontvangen of verzonden bericht kosten. 

Voor meer details ga naar http://www.ibpt.be/nl/consumenten/telefoon/nummering/verkorte-nummers

De Belgische vaste nummers tellen 9 cijfers en beginnen met één 0.

Opgelet: de nummers die beginnen met 070 of 0901, 0902, ... 0909 zijn nummers met toeslag

Meer details vindt u hier: http://www.telethicom.be/nl/informatie-over-betaalnummers

De Belgische mobiele nummers tellen 10 cijfers en behoren tot de volgende reeksen:

046xxxxxxx, 047xxxxxxx, 048xxxxxxx, 049xxxxxxx. 

Indien u wordt gevraagd om een nummer te bellen dat begint met + of 00, dan wordt u gevraagd naar een buitenlands nummer te bellen. Wees voorzichtig! Dat kan ook een nummer zijn met een toeslag die hoger ligt dan de tarieven voor internationale oproepen.

In geval van problemen kunt u contact opnemen met uw operator.

In geval van fraude kunt u een klacht indienen https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/nl/welkom.