Oproepen en sms’en met toeslag

Opgelet: de oproepen naar bepaalde “speciale” nummers zijn duurder dan naar “normale” nummers.

Voor bepaalde nummers voor telefoonoproepen of sms’en geldt een toeslag. Het betreft nummers die toegang geven tot specifieke informatiediensten,  spelletjes- of ontspanningsdiensten of inhoud van erotische of seksuele aard die is bestemd voor volwassenen, enzovoort.

Voor oproepen naar telefoonnummers van het type 070 of van de 0900-reeks en sms’en naar korte nummers kan een toeslag worden gerekend. De toeslag kan leiden tot erg hoge gesprekskosten. Wees waakzaam!

U kunt aan uw operator vragen om de toegang tot deze nummers met toeslag gratis te blokkeren.

Indien u problemen ondervindt met het gebruik van betalende nummers, kunt u zich steeds richten tot de Ethische Commissie voor de telecommunicatie 

Ellipse Building - Gebouw C
Koning Albert II-laan 35
1030 Brussel

fax: 02 226 88 41

e-mail: klachten@telethicom.be 

De klacht moet ten minste uw volledige naam en adres bevatten, een beschrijving van de feiten en alle stukken in verband met de klacht. De klacht moet ondertekend zijn. Wanneer een klacht wordt ingediend via e-mail zal een persoonlijke bevestiging worden gevraagd via elektronische weg. 

Hieronder vindt u een tabel met daarin de soorten van nummers en maximumtarieven die kunnen worden gevraagd om deze nummers te gebruiken.

Telefoonnummers met toeslag en maximumtarieven:

070        0,30 €/min.

0900      0,50 €/min.

0901      0,50€/oproep

0902      1 €/min.

0903      1,50 €/min.

0904      2 €/min.

0905      2 €/oproep

0906      1 €/min.

0907      2€/min.

0909      Flexibel (per minuut en/of oproep) maar max. € 31 per gesprek.

 

Korte nummers met toeslag voor verzending of ontvangst van sms’en:

2000 tot 2999 1 voor 1 verstuurde sms en/of 1 ontvangen sms

3000 tot 3999 4 voor 1 verstuurde sms en/of 1 ontvangen sms

4000 tot 4999 31 voor 1 verstuurde sms en/of 1 ontvangen sms

5000 tot 5999 0,5 voor 1 verstuurde sms en/of 1 ontvangen sms

6000 tot 6999 2 voor 1 verstuurde sms en/of 1 ontvangen sms

7000 tot 7999 4 voor 1 verstuurde sms en/of 1 ontvangen sms

9000 tot 9499 € 2 per bericht voor de inschrijving en per ontvangen bericht

9500 tot 9999 € 2 per bericht voor de inschrijving en per ontvangen bericht