Geschillen

Het geschil betreffende de regulering van de elektronische-communicatiemarkt is openbaar.

Arrest van het Marktenhof van 4 september 2019 waarbij de bezwaren ingediend door Telenet, Brutélé en Nethys tegen de beslissingen aangenomen door de CRC op 29 juni 2018 betreffende de analyse van de markten voor breedband en televisieomroep, waarbij ze verplicht worden hun netwerk open te stellen voor concurrerende operatoren, ongegrond worden verklaard - Gewoon afschrift

Arrest van het hof van beroep van 4 september 2019 waarin het beroep van Proximus van 8 maart 2019 tegen de brief van het BIPT van 15 januari 2019 betreffende het recht dat Proximus voor het jaar 2019 verschuldigd is voor het gebruik van het radiospectrum in de 2,1 GHz-frequentieband, onontvankelijk wordt verklaard

Verzoekschrift tot schorsing en tot nietigverklaring van de brief van het BIPT van 27/06/2019 betreffende het verlies van statuut van operator door BASF Antwerpen en tot toekennen van een vergunning categorie 1

Verzoekschrift tot schorsing en tot nietigverklaring van de brief van het BIPT van 27/06/2019 betreffende het verlies van statuut van operator door Total Raffinaderij Antwerpen en tot toekennen van een vergunning categorie 1

Arrest van het Marktenhof van 12 juni 2019 tot nietigverklaring van het besluit van de Raad van het BIPT van 7/12/2018 met betrekking tot de retailmarkt van de toegang tot het openbare telefoonnetwerk, verzorgd op een vaste locatie en met betrekking tot de wholesalemarkt van de gespreksopbouw op het openbare telefoonnetwerk, verzorgd op een vaste locatie