Geschillen

Het geschil betreffende de regulering van de elektronische-communicatiemarkt is openbaar.

Uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel van 27 september 2019 waarbij de heropening van de debatten bevolen wordt in het kader van het beroep van Viasat tegen de Belgische Staat, het BIPT en Inmarsat wat betreft de tenuitvoerbrenging van het koninklijk besluit van 11 februari 2013 betreffende systemen die mobiele satellietdiensten leveren

Beroep van 3STARSNET van 20/09/2019 tegen het besluit van de Raad van het BIPT van 9/07/2019 (telefonische toegang en gespreksopbouw)

Arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 5 juni 2019 betreffende het bezwaar tegen het besluit van de Raad van het BIPT van 30 mei 2016 tot het opleggen van een administratieve boete aan Skype Communications SARL wegens niet-naleving van artikel 9, § 1, van de wet van 13 juni 2005

Arrest van het Marktenhof van 4 september 2019 waarbij de bezwaren ingediend door Telenet, Brutélé en Nethys tegen de beslissingen aangenomen door de CRC op 29 juni 2018 betreffende de analyse van de markten voor breedband en televisieomroep, waarbij ze verplicht worden hun netwerk open te stellen voor concurrerende operatoren, ongegrond worden verklaard - Gewoon afschrift

Arrest van het hof van beroep van 4 september 2019 waarin het beroep van Proximus van 8 maart 2019 tegen de brief van het BIPT van 15 januari 2019 betreffende het recht dat Proximus voor het jaar 2019 verschuldigd is voor het gebruik van het radiospectrum in de 2,1 GHz-frequentieband, onontvankelijk wordt verklaard