Geschillen

Het geschil betreffende de regulering van de elektronische-communicatiemarkt is openbaar.

Verzoekschrift tot schorsing en tot nietigverklaring van de brief van het BIPT van 27/06/2019 betreffende het verlies van statuut van operator door BASF Antwerpen en tot toekennen van een vergunning categorie 1

Verzoekschrift tot schorsing en tot nietigverklaring van de brief van het BIPT van 27/06/2019 betreffende het verlies van statuut van operator door Total Raffinaderij Antwerpen en tot toekennen van een vergunning categorie 1

Arrest van het Marktenhof van 12 juni 2019 tot nietigverklaring van het besluit van de Raad van het BIPT van 7/12/2018 met betrekking tot de retailmarkt van de toegang tot het openbare telefoonnetwerk, verzorgd op een vaste locatie en met betrekking tot de wholesalemarkt van de gespreksopbouw op het openbare telefoonnetwerk, verzorgd op een vaste locatie

Arrest van het Marktenhof van 12 juni 2019 waarbij de vordering tot schorsing en tot nietigverklaring van 3STARSNET van 21 januari 2019 tegen het besluit van de Raad van het BIPT van 20 november 2018 betreffende de analyse van de markt voor gespreksafgifte op het openbare telefoonnetwerk verzorgd op een vaste locatie, wordt verworpen.

Uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel van 12 juni 2019 tot verwerping van het tweede verzoek om voorlopige maatregelen van Viasat jegens de Belgische Staat en het BIPT wat betreft de tenuitvoerbrenging van het koninklijk besluit van 11 februari 2013 betreffende systemen die mobiele satellietdiensten leveren