Jaar 2004

 

Besluit van de Raad van het BIPT van 23 december 2003 betreffende het referentieaanbod van Belgacom voor ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk (Bruo 2004)

Datum : 23 januari 2004
Nummer van de procedure : 2004/AR/174

Afwijzing van verzoek tot mededeling van dossiergegevens mbt tot de ontplooiing van het mobilofoon-netwerk van BASE

Datum : 12 maart 2004
Nummer van de procedure : 2004/AR/668

Beslissing van de Raad van het BIPT van 2 februari 2004 betreffende Broba II Tarifs - versie 2004

Datum : 18 februari 2004
Nummer van de procedure : 2004/AR/738

Besluit van de Raad van het BIPT met betrekking tot de publicatie van de gescheiden financiële rapportage van Belgacom voor de jaren 2000 - 2001

Datum : 17 mei 2004
Nummer van de procedure : 2004/AR/1249

Niet-betaling van het controle- en toezichtsrecht zoals voorzien in het koninklijk besluit van 20 september 2002

Datum : 7 juli 2004
Nummer van de procedure : RG 04/11070/A

Besluit van de Raad van het BIPT van 18 mei 2004 met betrekking tot de tarieven vastgelegd in het Belgacom referentie interconnectieaanbod voor de toegangsdienst tot nummers van diensten met een toegevoegde waarde van andere operatoren

Datum : 8 juli 2004
Nummer van de procedure : 2004/AR/1777

Beroep ingediend door Proximus tegen de ingebrekestelling van 5/08/2004 door de Raad ingevolge het arrest van 18 juni 2004 van het Hof van Beroep te Brussel

Datum : 6 september 2004
Nummer van de procedure : 2004/AR/2216

Beroep in Cassatie ingediend door het BIPT tegen het arrest van 18 juni 2004 van het Hof van Beroep te Brussel

Datum : 4 oktober 2004
Nummer van de procedure :  

Decreet van 7 mei 2004 van de Vlaamse Gemeenschap, houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten gecoördineerd op 25 januari 1995, en van sommige andere bepalingen betreffende de radio-omroep en televisie

Datum : 4 oktober 2004
Nummer van de procedure : 3170

Besluit van de Raad van het BIPT van 31 augustus 2004 betreffende het referentieaanbod van Belgacom voor ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk versie BRUO 2004 - Tie Cables and Splitters pricing

Datum : 18 oktober 2004
Nummer van de procedure : 2004/AR/2657

Besluit van de Raad van het BIPT van 26 oktober 2004 betreffende het referentieaanbod van Belgacom voor ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk (versie 2004) : Annex G3 – Improved Service Level Agreement

Datum : 2 december 2004
Nummer van de procedure : 2004/AR/2962

zie dossier 22 (2003/AR/2463) Beslissing van de Raad van het BIPT van 16 september 2003 betreffende de opzetkosten per overgedragen mobiel nummer voor de periode 1 oktober 2002 tot 1 oktober 2005

Datum : 14 oktober 2004
Nummer van de procedure : C-438/04

Besluit van de Raad van het BIPT van 12 november 2004 betreffende het referentieaanbod van Belgacom voor ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk - versie 2005 - BRUO 2005

Datum : 10 december 2004
Nummer van de procedure : 2004/AR/3030 - 2004/AR/3047

Besluit van de Raad van het BIPT van 12 november 2004 betreffende het referentieaanbod van Belgacom voor de toegang tot binair debiet - versie 2005 - BROBA 2005

Datum : 13 december 2004
Nummer van de procedure : 2004/AR/3031 - 2004/AR/3048