Jaar 2003

 

Beslissing van het BIPT van 14 januari 2003 en 7 februari 2003 met betrekking tot de Least Cost Routing die toegepast wordt door Belgacom

Datum : 5 mei 2003
Nummer van de procedure : G/A 134134/IX-3736

Beslissing van het BIPT van 21 januari 2003 waarbij Mobistar voor 2003 wordt aangemerkt als operator met een sterke positie op de nationale markt voor interconnectie

Datum : 29 juli 2003
Nummer van de procedure : G/A 134408/XV-284

De twee wetten van 17 januari 03 (statuut van de regulator en de beroepen en de behandeling van geschillen) en de twee wetten van 11 maart 2003 betreffende de diensten van de informatiemaatschappij

Datum : 24 juli 2003
Nummer van de procedure : 2767

Besluit van 29 augustus 2003 van de Raad van het BIPT met betrekking tot de piekuren van operator Base voor zijn terminatiedienst

Datum : 17 september 2003
Nummer van de procedure : R/G 2003/AR/2249

Artikel 2 van de wet van 17/01/2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector

Datum : 23 september 2003
Nummer van de procedure : 2755

Beslissing van de Raad van het BIPT van 16 september 2003 betreffende de opzetkosten per overgedragen mobiel nummer voor de periode 1 oktober 2002 tot 1 oktober 2005

Datum : 21 oktober 2003
Nummer van de procedure : R/G 2003/AR/2463

Beslissing van de Raad van het BIPT van 23 september 2003 betreffende de terminatiekosten van Mobistar

Datum : 22 oktober 2003
Nummer van de procedure : R/G 2003/AR/2474

Aanvullend advies over de migraties goedgekeurd door de Minister op 26 november 2002 en betreffende het BRUO 2002 advies goedgekeurd door de Minister op 12 december 2001

Datum : 16 April 2003
Nummer van de procedure : G/A 132367/VIII-3448

Aanvulling op het Broba 2002 advies houdende de toepassing van de migraties door de Minister goedgekeurd op 09 december 2002

Datum : 17 April 2003
Nummer van de procedure : G/A 132692/VIII-3454

Advies van het BIPT betreffende Bruo 2003, door de Minister goedgekeurd op 9 januari 2003

Datum : 29 April 2003
Nummer van de procedure : G/A 133906/XV-281

Beslissing van de Raad van het BIPT van 2 juni 2003 - Aanvullend advies BROBA 2003 van het BIPT met betrekking tot de aspecten van "Guaranteed positions and related migrations rules"

Datum : 29 juli 2003
Nummer van de procedure : R/G 2003/AR/1664

Advies van het BIPT betreffende het referentieaanbod van Belgacom voor toegang tot binair debiet - versie Broba 2003 goedgekeurd door de Minister op 16 januari 2003

Datum : 30 juli 2003
Nummer van de procedure : G/A 134170/XV-285

Beslissing van de Raad van het BIPT van 3 september 2003 - Aanvulling betreffende het BROBA 2003 advies van het BIPT met betrekking tot de aspecten van Improved Service Levels Agreement en andere verduidelijkingen

Datum : 30 oktober 2003
Nummer van de procedure : R/G 2003/AR/2339

Beslissing van het BIPT van 26 november 2002 over de methode voor de bepaling van de nettokosten van de universele dienst

Datum : 6 augustus 2003
Nummer van de procedure : G/A 133003/XV-291

Schorsing en nietigverklaring van de benoeming tot lid van de Raad van het Instituut van Mevr. C. Rutten, Dhr. G. Denef, Dhr. M. Van Bellinghen

Datum : 7 juni 2003
Nummer van de procedure : G/A 137.648/V-1693