Jaar 2005

 

Besluit van de Raad van het BIPT van 7 december 2004 betreffende het redelijke karakter van het tarief voor terminatie op het netwerk van Versatel ingevolge het verzoek om interconnectie van Versatel aan Belgacom

Datum : 6 januari 2005
Nummer van de procedure : 2005/AR/38

Besluit van de Raad van het BIPT van 7 december 2004 betreffende het redelijke karakter van het tarief voor terminatie op het netwerk van Versatel ingevolge het verzoek om interconnectie van Versatel aan Belgacom

Datum : 10 januari 2005
Nummer van de procedure : 2005/AR/63

Besluit van de Raad van 21 januari 2005 betreffende de toegang van The Phone Company tot het netwerk van Belgacom Mobile - Voorlopige maatregelen (beroep tot schorsing en annulatie)

Datum : 1 februari 2005
Nummer van de procedure : 2005/AR/296

Besluit van de Raad van 21 februari 2005 betreffende de toegang van The Phone Company tot het netwerk van Belgacom Mobile - Verlenging voorlopige maatregelen (beroep tot schorsing en annulatie)

Datum : 17 februari 2005
Nummer van de procedure : 2005/AR/588

Besluit van de Raad van 9 februari 2005 waarbij de consultatie van de interconnectie-akkoorden tussen Belgacom Mobile en Mobistar geweigerd wordt

Datum : 8 maart 2005
Nummer van de procedure : 2005/AR/656

Besluit van de Raad waarbij Analysys wordt aangewezen als expert in de opstelling van een sectorieel kostenmodel voor de mobiele telefoonoperatoren teneinde de toekomstige regulering van de interconnectiekosten van deze operatoren

Datum : 11 maart 2005
Nummer van de procedure : 2005/AR/707

Besluit van de Raad waarbij Analysys wordt aangewezen om het BIPT bij te staan in de verplichte kostenoriëntering en scheiding van boekhouding van de operatoren en de verplichting tot universele dienstverlening

Datum : 18 maart 2005
Nummer van de procedure : 2005/AR/756

Besluit van de Raad van het BIPT van 16 maart 2005 betreffende de tarieven voor de Customer-sited IC links en de ATAP voor het jaar 2005

Datum : 15 April 2005
Nummer van de procedure : 2005/AR/1028

Besluit van de Raad van het BIPT van 29 maart 2005 waarbij de consultatie van de interconnectie-akkoorden tussen Belgacom Mobile en Mobistar geweigerd wordt

Datum : 28 April 2005
Nummer van de procedure : 2005/AR/1152

Besluit van de Raad van het BIPT van 11 april 2005 betreffende de interconnectietarieven van Belgacom voor de toegang tot de diensten met toegevoegde waarde van de andere operatoren

Datum : 12 mei 2005
Nummer van de procedure : 2005/AR/1251

Besluit van de Raad van het BIPT van 17 mei 2005 betreffende de voorlopige raming van de nettokosten van de universele dienst voor het jaar 2003

Datum : 7 september 2005
Nummer van de procedure : 2005/AR/2332

Besluit van de Raad van het BIPT van 17 mei 2005 betreffende de voorlopige raming van de nettokosten van de universele dienst voor het jaar 2003

Datum : 6 september 2005
Nummer van de procedure : 2005/AR/2331

Beroep burgerlijke aansprakelijkheid tegen de beslissing van 16 november 2000 dat de wijziging oplegt van BRIO 2001, de punten 8 C (verbod om de kosten van het SA STP-systeem door te rekenen) en 14,1 (verplichting om een extra korting toe te passen)

Datum : 10 november 2005
Nummer van de procedure :  

Besluit van de Raad van het BIPT van 17 oktober 2005 met betrekking tot het tariefplan Happy Time van Belgacom

Datum : 30 november 2005
Nummer van de procedure : 2005/AR/3114

Besluit van de Raad van het BIPT van 17 oktober 2005 met betrekking tot het tariefplan Happy Time van Belgacom

Datum : 19 december 2005
Nummer van de procedure : 2005/AR/3300

Prejudiciële vraag over de draagwijdte van de artikelen 4 en 16 van de richtlijn 2002/21/EC "kader"

Datum : 1 december 2005
Nummer van de procedure : C 426/05