Jaan 2006

 

Besluit van de Raad van het BIPT van 9 november 2005 betreffende het referentieaanbod van Belgacom voor ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk - versie 2006 - BRUO 2006

Datum : 9 februari 2006
Nummer van de procedure : 2006/AR/45

Besluit van de Raad van 28 oktober 2005 betreffende de toepassing van artikel 113 van de wet van 13 juni 2005 met betrekking tot de elektronische communicatie

Datum : 20 januari 2006
Nummer van de procedure : 2006/AR/209

Besluit van de Raad van het BIPT van 25 november 2005 betreffende het referentieaanbod van Belgacom voor de toegang tot het binair debiet - versie 2006 - BROBA 2006

Datum : 23 januari 2006
Nummer van de procedure : 2006/AR/186

Besluit van de Raad van het BIPT van 22 december 2005 met betrekking tot het voorstel voor referentieinterconnectieaanbod van Belgacom voor het jaar 2006 - BRIO 2006

Datum : 21 februari 2006
Nummer van de procedure : 2006/AR/468

Besluit van de Raad van 5 januari 2006 waarbij geweigerd werd een beslissing te nemen inzake de vraag tot heroverweging van BASE van 18 november 2005

Datum : 1 maart 2006
Nummer van de procedure : 2006/AR/548

Besluit van de Raad van het BIPT dat de vraag tot heroverweging van Base van 18 november 2005 verwerpt en waarbij niet geantwoord wordt op de vraag en weigering om de interconncectieakkoorden te raadplegen

Datum : 1 maart 2006
Nummer van de procedure : 2006/AR/549

Besluit van de Raad van het BIPT dat de vraag tot heroverweging van Base van 18 november 2005 verwerpt en waarbij niet geantwoord wordt op de vraag en weigering om de interconncectieakkoorden te raadplegen

Datum : 1 maart 2006
Nummer van de procedure : 2006/AR/550

Ingebrekestelling van Belgacom tegen het niet uitvoeren van het besluit van de Raad van het BIPT van 17 oktober 2005 met betrekking tot het tariefplan Happy Time van Belgacom

Datum : 22 maart 2006
Nummer van de procedure : 2006/AR/813

Beroep om het BIPT te gelasten toegang te verlenen tot de administratieve dossiers van het Instituut betreffende de analyse van markt 16 alsook de elementen betreffende het generiek kostenmodel

Datum : 31 maart 2006
Nummer van de procedure : 2006/KR/241

Beroep tegen het besluit van de Raad van het BIPT van 13 februari 2006 betreffende de interconnectietarieven 2006 van Belgacom voor de toegang tot de diensten met toegevoegde waarde van andere operatoren

Datum : 12 April 2006
Nummer van de procedure : 2006/AR/963

Besluit van de Raad van het BIPT van 13 maart 2006 betreffende de Tie Cables in het aanbod BRUO 2006 (beroep tot schorsing en annulatie)

Datum : 11 mei 2006
Nummer van de procedure : 2006/AR/1339

Préjudiciële vragen over het arrest van het Hof van Beroep betreffende het besluit van de Raad van 21 januari 2005 betreffende de toegang van The Phone Company tot het netwerk van Belgacom Mobile - Voorlopige maatregelen

Datum : 9 juni 2006
Nummer van de procedure : C-190-06

Verzoek in cassatie tegen het arrest van het Hof van Beroep van 9 december 2005 inzake de beslissing van de Raad van 23 december 2003 betreffende het referentieaanbod van Belgacom voor ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk (Bruo 2004)

Datum : 8 juni 2006
Nummer van de procedure : CAS00447

Besluit van de Raad van het BIPT van 19 juni 2006 met betrekking tot de markten 1 en 2

Datum : 28 juli 2006
Nummer van de procedure : 2006/AR/2154

Besluit van de Raad van het BIPT van 12 juni 2006 met betrekking tot de invoering van de toegangscode 118 voor de telefooninlichtingendienst

Datum : 18 augustus 2006
Nummer van de procedure : 2006/AR/2287

Besluit van de Raad van 26 juni 2006 betreffende de toekenning aan Telenor Mobile Aviation van een voorlopige vergunning voor het gebruik van het frequentiespectrum voor luchtvaartuigen die over Belgisch grondgebied vliegen

Datum : 25 augustus 2006
Nummer van de procedure : 2006/AR/2327

Besluit van de Raad van 11/8/2006 mbt de marktdefinitie,analyse van de concurrentieverhoudingen, identificatie van de ondernemingen met een sterke machtspositie en het vaststellen van de verplichtingen voor markt 16-beroep tot schorsing en annulatie

Datum : 25 augustus 2006
Nummer van de procedure : 2006/AR/2332-2628-2629

Besluit van de Raad van 7 augustus 2006 betreffende de toekenning aan Onair Switzerland van een voorlopige vergunning voor het gebruik van het frequentiespectrum voor luchtvaartuigen die over Belgisch grondgebied vliegen

Datum : 4 september 2006
Nummer van de procedure : 2006/AR/2375

Ingebrekestelling van 3 juli 2006 betreffende de installaties BRUO-BROBA

Datum : 5 september 2006
Nummer van de procedure : 2006/AR/2376

Besluit van de Raad van het BIPT van 19 juni 2006 met betrekking tot de invoering van adsl2+ bijlage M als technologie die wordt toegestaan in het kader van het BRUO

Datum : 11 september 2006
Nummer van de procedure : 2006/AR/2484

Besluit van de Raad van het BIPT van 11 augustus 2006 met betrekking tot de markten 3 tot 6, 8, 9 en 10

Datum : 10 oktober 2006
Nummer van de procedure : 2006/AR/2576-2763-2764-2765

Besluit van de Raad van het BIPT van 8 augustus 2006 betreffende de wijziging van bijlage K bij het BRUO voor het bepalen van de migratievolumes

Datum : 16 oktober 2006
Nummer van de procedure : 2006/AR/2823

Beroep ter annulatie van het koninklijk besluit van 20/07/06 betreffende de werkwijze van de sociale component van de universele dienst van de elektronische communicatie

Datum : 9 oktober 2006
Nummer van de procedure : G/A 179912/IX-5535

Besluit van de Raad van het BIPT van 11 oktober 2006 inzake de dupliceerbaarheid van het aanbod voor beveiligde toegang tot de gedeelde nummerreeksen van Belgacom

Datum : 19 december 2006
Nummer van de procedure : 2006/AR/3416

Besluit van de Raad van het BIPT van 30 oktober 2006 betreffende de methodologie voor het bepalen van compensaties per operator voor het sociale element van de universele dienst

Datum : 29 december 2006
Nummer van de procedure : 2006/AR/3545

Cassatieverzoek tegen het arrest van het Hof Van Beroep van Brussel van 11 mei 2007 (R.G. 2004/AR/3048) - BROBA 2005

Datum : 18 juni 2006
Nummer van de procedure :  

Beslissing inzake het beroep tegen de beslissing van de Raad voor de Mededinging van 1/09/06 waarbij het verzoek wordt verworpen dat werd ingediend door de NV Tele2 Belgium met betrekking tot het aanbod "Happy Time" van Belgacom

Datum : 5 oktober 2006
Nummer van de procedure : 2006/MR/3