Jaar 2007

 

Besluit van de Raad van 30 oktober 2006 betreffende de methodologie voor het bepalen van compensaties per operator voor het sociale element van de universele dienst

Datum : 16 januari 2007
Nummer van de procedure : G/A 179919/IX-5539

Besluit van de Raad van het BIPT van 29 november 2006 betreffende de tarieven voor blocks & tie cables en Besluit van 06/06/07 met betrekking tot het orderfomulier voor blocks & tie cables

Datum : 26 januari 2007
Nummer van de procedure : 2007/AR/302

Besluit van de Raad van 17/01/07 betreffende definitie van de markten,analyse van de concurrentievoorwaarden,identificatie van de SMP operatoren en de bepaling van de verplichtingen voor de markten van de cluster "huurlijnen" (markten 7-13-14)

Datum : 2 April 2007
Nummer van de procedure : 2007/AR/930

Besluit van de Raad van 07/03/07 betreffende definitie van de markten,analyse van de concurrentievoorwaarden,identificatie van de SMP operatoren en de bepaling van de verplichtingen voor de markten van de cluster "huurlijnen" (markt 9)

Datum : 2 April 2007
Nummer van de procedure : 2007/AR/931

Ingebrekestelling van 08/02/07 voor niet-naleving van de beslissing van de Raad van het BIPT van 11/08/06

Datum : 6 April 2007
Nummer van de procedure : 2007/AR/995

Actie in W.A. in geval van nietigverklaring van de beslissingen over de terminatielasten van Telenet door de Raad van State

Datum : 8 juni 2007
Nummer van de procedure : 2007/7816/A

Administratieve boete van 24/04/2007

Datum : 26 juni 2007
Nummer van de procedure : 2007/AR/1753 - 1761

Besluit van de Raad van het BIPT van 24 april 2007 met betrekking tot de tarieven voor gespreksopbouw en gespreksafgifte van Belgacom voor het jaar 2007

Datum : 25 juni 2007
Nummer van de procedure : 2007/AR/1743

K.B. van 28/03/07 tot wijziging van het K.B. van 18/01/01 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de 3de generatie (beroep tot schorsing en annulatie)

Datum : 10 juli 2007
Nummer van de procedure : G/A 184,313

Besluit van de Raad van het BIPT van 12/07/07 betreffende de interconnectiebetrekkingen tussen Belgacom en Xtracom

Datum : 23 juli 2007
Nummer van de procedure : 2007/AR/2056

Besluit van 13 juni 2007 met betrekking tot ‘BRUO rental fee

Datum : 20 augustus 2007
Nummer van de procedure : 2007/AR/2258

Ministerieel besluit van 27 april 2007 tot vaststelling van het niveau van specificatie van de gespecificeerde basisfactuur

Datum : 15 oktober 2007
Nummer van de procedure : G/A 184.329/XV-573

Koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers

Datum : 4 oktober 2007
Nummer van de procedure : G/A 184.945/IX-5734

Besluit van de Raad van het BIPT van 11/10/2007 houdende dringende en voorlopige maatregelingen betreffende het aanbod van BRUO en Co-Mingling door Belgacom en E-leven

Datum : 3 december 2007
Nummer van de procedure : 2007/AR/3165

Besluit van de Raad van het BIPT van 11/10/2007 houdende dringende en voorlopige maatregelingen betreffende het aanbod van BRUO en Co-Mingling door Belgacom en E-leven

Datum : 3 december 2007
Nummer van de procedure : 2007/AR/3166

Besluit van de Vlaamse Regering van 12/10/07 houdende de vaststelling van het digitaal frequentieplan voor aanbieders van radio- en televisieomroepnetwerken

Datum : 12 december 2007
Nummer van de procedure : GA.186.589 / XII-5312

Ingebrekestelling van 18/10/2007, wegens het niet respecteren van het besluit van 11/08/2006 betreffende de markten 3 tot 6, 8, 9 en 10

Datum : 14 december 2007
Nummer van de procedure : 2007/AR/3303

Aanvulling van 18 december 2007 op het besluit van de Raad van het BIPT van 11 augustus 2006 betreffende de regulering van de gespreksafgiftelasten van de mobiele operatoren vanaf 2008

Datum : 27 december 2007
Nummer van de procedure : 2007/AR/3394-2008/AR/425-2008/AR/427

Beroep tot vernietiging van de artikelen 173, 3° en 4°, 200, 202 en 203 van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV) (wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie)(B.S. 8.05.2007)

Datum : 8 november 2007
Nummer van de procedure : 4330N et/en C-389/08