Jaar 2008

 

Besluit van de Raad van 21 november 2007 betreffende BRUO & BROBA Forecasting & SLA

Datum : 28 januari 2008
Nummer van de procedure : 2008/AR/213

Cassatieverzoek tegen het arrest van het Hof Van Beroep van Brussel van 23 maart 2007 (R.G. 2004/AR/3047) - BRUO 2005

Datum : 30 januari 2008
Nummer van de procedure : C.08.0048.F

Cassatieverzoek tegen het arrest van het Hof Van Beroep van Brussel van 01/06/2007 betreffende het besluit van de Raad van het BIPT van 19 juni 2006 met betrekking tot de markten 1 en 2 (2006/AR/2154)

Datum : 12 februari 2008
Nummer van de procedure : C.08.0072.S

Besluit van de Raad van BIPT van 10/01/2008 betreffende de analyse van de wholesale-markten van de cluster toegang (markten 11 en 12)

Datum : 21 maart 2008
Nummer van de procedure : 2008/AR/787

Besluit van 30 januari 2008 betreffende de kwalitatieve aspecten van de offerte BROTSoLL

Datum : 7 April 2008
Nummer van de procedure : 2008/AR/940

Besluit van de Raad van het BIPT van 31 januari 2008 waarbij een administratieve boete wordt opgelegd aan Contact Plus VZW

Datum : 8 April 2008
Nummer van de procedure : 2008/AR/966

Aanvullend besluit van 29 april 2008 van de Raad van het BIPT op het besluit van 11 augustus 2006 betreffende markt 16 van de gespreksafgifte op mobiele netwerken inzake de regulering van de gespreksafgiftelasten van de mobiele operatoren

Datum : 27 juni 2008
Nummer van de procedure : 2008/AR/1728 - 1720 - 1754

Besluit van de Raad van 11 juni 2008 betreffende BROBA 2008 ADSL 2+ one time fees (kpn en mobistar) en Besluit van de Raad van 25 juni 2008 betreffende BROBA 2008 ADSL 2+ rental fee (bgc, kpn en mobistar)

Datum : 19 augustus 2008
Nummer van de procedure : 2008/AR/2211-2244

Besluit van de Raad van 2 juli 2008 betreffende de tarieven Blocks & Tie Cables

Datum : 8 september 2008
Nummer van de procedure : 2008/AR/2334

Besluit van het BIPT van 25 juli 2008 tot oplegging van een administratieve boete aan Belgacom wegens de niet-naleving van het besluit van 11 augustus 2006 wat betreft de oproeptarieven naar mobiele netwerken

Datum : 23 september 2008
Nummer van de procedure : 2008/AR/2476

Besluit van 3 september 2008 betreffende de kwantitatieve aspecten van het referentieaanbod van BROTSoLL

Datum : 14 november 2008
Nummer van de procedure : 2008/AR/2877

Besluit van 25/11/08 mbt het afzien van de stilzwijgende verlenging van de vergunningen voor het opzetten en exploiteren van de 2 GSM mobilofonienetten (BMB en Mobistar) en het net van de DCS 1800 operator (BASE)

Datum : 19 december 2008
Nummer van de procedure : 2008/AR/3162-3257-2009/AR/211