Jaar 2009

 

Besluit van de Raad van 12 november houdende een addendum bij het marktanalysebesluit van 10 januari 2008 - De impact van next generation networks "NGN" en next generation access "NGA" op de breedbandtoegangsmarkten

Datum : 15 januari 2009
Nummer van de procedure : 2009/AR/112

Besluit van de Raad van 6 november 2008 betreffende de definitie van de markten, analyse van de concurrentievoorwaarden, identificatie van de operatoren met een sterke machtspositie en de bepaling van de gepaste verplichtingen voor de markten 3 en 5

Datum : 16 januari 2009
Nummer van de procedure : 2009/AR/135

Besluit van de raad van het BIPT van 26 maart 2009 betreffende de invoering van UMTS in de frequentiebanden 880-915 MHz en 925-960 MHz (punt 3 en 4)

Datum : 2 juni 2009
Nummer van de procedure : 2009/AR/1497

Besluit van 22 april 2009 betreffende de methode voor verdeling van de kosten betreffende de gegevensbank van het sociale element van de universele telecommunicatiedienst alsook betreffende de specifieke berekeningselementen voor 2006-2007

Datum : 6 juli 2009
Nummer van de procedure : 2009/AR/1871

Koninklijk besluit van 24 maart 2009 betreffende radiotoegang in de frequentiebanden 3410-3500/3510-3600 MHz en 10150-10300/10500-10650 MHz

Datum : 16 juni 2009
Nummer van de procedure : GA 193.226/XII-5877 / IX-7011

Besluit van de Raad van 22/07/09 mbt het opleggen van een termijn aan KPN om een einde te maken aan de niet-naleving van de verplichtingen van Base inzake 3G dienstverlening

Datum : 17 september 2009
Nummer van de procedure : R.G. 2009/AR/2589

Besluit van 17 september 2009 van de Raad van het BIPT waarbij de toegang tot het administratief dossier betreffende de on-net tarieven van Belgacom geweigerd wordt

Datum : 13 november 2009
Nummer van de procedure : 2009/AR/3015

Vernieuwingsbesluit van 2 september 2009 ter correctie van het analysebesluit van 10 januari 2008 m.b.t breedbandtoegangsmarkten

Datum : 17 november 2009
Nummer van de procedure : 2009/AR/3042

Besluit van 29 september 2009 teneinde voorlopige maatregelen op te leggen om de invoering van een "service fee" voor de VAS-oproepen vanuit een mobiel netwerk uit te stellen

Datum : 27 november 2009
Nummer van de procedure : 2009/AR/3150

Voorziening in Cassatie tegen het arrest van het Hof van Beroep van 11 december 2009 (2008/RG/910)

Datum : 11 december 2009
Nummer van de procedure : CAS 2008/RG/910