Jaar 2010

 

Voorziening in Cassatie tegen het arrest van het Hof van Beroep van 28 januari 2010 (RG 2007/AR/3055)

Datum : 18 januari 2010
Nummer van de procedure : CAS 05297

Besluit van de Raad van 29 juni 2010 betreffende de definitie van de markten, de analyse van de concurrentievoorwaarden, de identificatie van de operatoren met een sterke machtspositie en de bepaling van de passende verplichtingen voor markt 7

Datum : 20 juli 2010
Nummer van de procedure : 2010/AR/2003-2005-2303-2290-2291-2314

Besluit van de Raad van het BIPTvan 28 juni 2010 tot het optreden van een administratieve boete aan Belgacom wegens de niet-naleving van artikel 108 § 2 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

Datum : 24 augustus 2010
Nummer van de procedure : 2010/AR/2356

Terugvordering van de rechten van de vergunningen 2G ingevolge de wijziging van artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie door de wet van 15 maart 2010

Datum : 22 september 2010
Nummer van de procedure : R.G. 2010/11922/A

Besluit van de Raad van 3 augustus 2010 betreffende de BRUO rental fee

Datum : 1 oktober 2010
Nummer van de procedure : 2010/AR/2695

Besluit van de Raad van het BIPT van 10 augustus 2010 houdende vernieuwing van het besluit van 11 augustus 2006 betreffende de analyse van Markt 16 : Gespreksafgifte op elk mobiel netwerk

Datum : 8 oktober 2010
Nummer van de procedure : 2010/AR/2741