Jaar 2012

 

Beroep tegen het besluit van de Raad van het BIPT van 3 november 2011 mbt het opleggen van een termijn aan KPN Group Belgium om een einde te maken aan de niet-naleving van een artikel 3, § 1 van het KB van 18 januari 2001

Datum : 9 januari 2012
Nummer van de procedure : 2012/AR/79

Beroep tegen het besluit van de Raad van het BIPT van 29/11/2011 m.b.t. het opleggen van een administratieve boete aan Telenet wegens de niet-naleving van art. 108 § 2 van de wet van 13/06/2005 betreffende de elektronische communicatie

Datum : 27 januari 2012
Nummer van de procedure : 2012/AR/273

Besluit van de Raad van 29 juni 2010 betreffende de definitie van de markten, de analyse van de concurrentievoorwaarden, de identificatie van de operatoren met een sterke machtspositie en de bepaling van de passende verplichtingen voor markt 7

Datum : 16 mei 2012
Nummer van de procedure : 2010/AR/2003-2005-2290-2291-2303-2314