Tussenarrest van het Marktenhof van 23 januari 2019 betreffende de vordering van Viasat tot nietigverklaring van het besluit van de Raad van het BIPT van 7 augustus 2018 betreffende de gebruiksrechten van Inmarsat Ventures Ltd voor complementaire grondcomponenten

Type
Geschillen

Publicatiedatum
30-01-2019

Datum
30-01-2019

Alvorens uitspraak te doen, heeft het Marktenhof beslist om twee prejudiciële vragen te stellen aan het Europees Hof van Justitie over de interpretatie van de Beschikking van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 2008 inzake de selectie en machtiging van systemen die mobiele satellietdiensten (MSS) leveren.

Document downloaden