Tussenarrest van het Marktenhof van 30 januari 2019 waarbij het verzoek van Telenet, Nethys en Brutélé om de uitvoering van de beslissing van de CRC van 29 juni 2018 betreffende de analyse van de markten voor breedband en televisieomroep te schorsen wordt verworpen

Type
Geschillen

Publicatiedatum
04-02-2019

Datum
30-01-2019

Het Marktenhof heeft beslist dat er geen reden was noch om de beslissing van de CRC te schorsen, noch om voorlopige maatregelen aan te nemen in afwachting van een beslissing vanwege het Hof van Justitie van de Europese Unie over het bezwaar ingediend door Telenet betreffende de vermeende niet-naleving van de procedureregels door de Europese Unie en waarbij de vernietiging wordt gevraagd van het besluit van de Commissie van 25 mei 2018 tot goedkeuring van de CRC-beslissing die Telenet ertoe verplicht zijn breedband- en omroepnetwerk open te stellen voor concurrenten. 

Document downloaden (PDF 9.24 MB)