In Memoriam : Eric Van Heesvelde

Type
Overige

Publicatiedatum
23-01-2019

Datum
23-01-2019

Eric Van Heesvelde
De Raad van het BIPT meldt met droefheid het overlijden van de heer Eric Van Heesvelde op zondag 20 januari 2019; hij was een van de vier oprichters van het BIPT.

Hij was administrateur-generaal van het BIPT van 1 september 1993 tot 23 april 2003, voordat hij aangesteld werd als voorzitter van de eerste Raad van het BIPT van 24 april 2003 tot 21 november 2009. Hij was met pensioen gegaan op 1 december 2009.

Onder zijn leiding is de regulator van de postdiensten en de telecommunicatie werkelijkheid geworden, nadat deze was opgericht door een wet van maart 1991.

In de jaren die volgden heeft Eric Van Heesvelde onderhandeld over de stappen in het liberaliseringsproces van de markten, waarbij hij de voorkeur gaf aan de dialoog met de betrokken spelers. Het was onder zijn leiding dat het BIPT de eerste marktanalyses heeft verricht en de eerste vergunningen voor mobiele telefonie heeft verleend.

Tevens heeft hij het BIPT en de Belgische Staat ettelijke keren vertegenwoordigd in nationale en internationale instanties, zoals de UPU en de ITU, alsook bij de Europese Commissie.

In 2004 heeft hij als voorzitter van de Groep van de Europese regulatoren (ERG), met name ertoe bijgedragen dat er een nauwere samenwerking tot stand is gekomen tussen de nationale regelgevende instanties, een samenwerking die daarna nog zou uitmonden in de oprichting van BEREC in 2009.

Als erkend specialist heeft Eric Van Heesvelde ook gedoceerd aan de universiteit van Gent, alsook aan de VUB.

Zijn vroegere collega’s en alle personeelsleden van het BIPT betuigen hun medeleven aan de familie.