Oproep voor input met betrekking tot de middellangetermijnstrategie van de ERGP voor 2020-2022 en het ERGP-werkprogramma voor 2020

Type
Overige

Publicatiedatum
20-02-2019

Datum
20-02-2019

De ERGP acht een middellangetermijnstrategie (MTS of medium term strategy) nodig om de belangrijkste werkpunten voor de ERGP van 2020 tot 2022 te bepalen, rekening houdend met de ontwikkelingen van de postsector en de veranderingen in de behoeften van de consument die in het bijzonder te wijten zijn aan de elektronische substitutie en e-commerce.

De MTS 2020-2022 zal de basis vormen voor het jaarlijkse werkprogramma van de ERGP gedurende de drie jaar van de periode die ze dekt.

Referentiedocumenten:


Deadline
: stuur uw input naar GROW-ERGP@ec.europa.eu energp2020@eett.gr tegen 11 maart 2019.

Document downloaden