Controle

Als audiovisuele regulator met federale bevoegdheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voert het BIPT krachtens de wet van 30 maart 1995 verschillende controles uit op de programma's die het heeft toegestaan. 

Wat betreft de inhoud van de programma’s, hebben deze betrekking op: 

  • de inachtneming van de menselijke waardigheid, meer bepaald de strijd tegen discriminatie, haat of geweld (art. 28/4, § 1, 1°), met inbegrip van commerciële audiovisuele informatie (art. 35) 

  • de bescherming van minderjarigen op fysiek, mentaal en moreel vlak (art. 28/4, § 1, 2°), met inbegrip van individuele commerciële communicatie (art. 37) 

  • de inachtneming van de fundamentele vrijheden alsook de strijd tegen het misbruik van de goedgelovigheid van het publiek (art. 28/4, § 1, 3°) 

  • de inachtneming van de onpartijdigheid bij voorlichting en journalistieke deontologie (art. 28/5) 

Bij inbreuk op deze bepalingen kan het BIPT de vergunning schorsen of zelfs intrekken (art. 28/8 en 40). 

Inzake evenwicht in de programmering controleert het BIPT eveneens de inachtneming van: 

  • de evenredigheid van Europese producties (art. 29 en 31), in het bijzonder recente producties die afkomstig zijn van onafhankelijke producenten (art. 30) 

  • de plaats voorbehouden voor reclame op televisie en telewinkelen (art. 33-34 en 39) 

  • vereisten inzake gesponsorde audiovisuele programma’s (art. 38) 

  • vereisten inzake productplaatsing (art. 39bis)