Raadpleging over nieuwe wholesaletarieven voor toegang tot de netwerken van de kabeloperatoren

Brussel, 5 juli 2019 – Het BIPT en de mediaregulatoren publiceren na een nauwe samenwerking ontwerpbesluiten die nieuwe maandelijkse wholesaletarieven voorstellen voor de toegang tot de netwerken van de kabeloperatoren. Deze ontwerpbesluiten hebben tot doel de concurrentie te bevorderen door...

>Meer lezen ...
Het BIPT publiceert het jaarverslag 2018 van de elektronische communicatiesector

Brussel, 28 juni 2019. Uit het door het BIPT gepubliceerde jaarlijks statistisch verslag van de elektronische communicatiesector blijkt voor 2018 een hoge investeringsgraad. Hoewel de prijsstijging voor communicatiediensten in 2018 voor het tweede jaar op een rij gedaald is, blijven we achterlopen...

>Meer lezen ...
Tarieven internationale oproepen worden geplafonneerd

Brussel 9 mei – Op 15 mei 2019 worden internationale tarieven geplafonneerd voor zowel vaste als mobiele diensten. Vanaf dan zal het voor residentiële gebruikers goedkoper zijn om vanuit België naar een ander EU-land te bellen of te sms’en. Operatoren mogen dan in principe maximaal...

>Meer lezen ...
Het BIPT geeft opnieuw een boete aan Lycamobile

Brussel 29 april 2019 – In een besluit van 24 april 2019 en wegens de niet-naleving van een vorig besluit van het BIPT en de regelgeving in verband met de voorafgaande identificatie van de eindgebruikers van voorafbetaalde kaarten, legt het BIPT aan Lycamobile een boete op ten belope van €...

>Meer lezen ...
Het BIPT consulteert over de regulering van hoogwaardige toegang

Brussel, 29 maart 2019. Het BIPT publiceert vandaag zijn ontwerpbesluit betreffende de telecommarkt voor hoogwaardige toegang op wholesaleniveau (huurlijnen en gelijkaardige diensten). Uit dit ontwerpbesluit blijkt dat Proximus nog steeds een dominante positie heeft in deze markt die hoofdzakelijk ondernemingen...

>Meer lezen ...
Het BIPT legt Telenet een boete van 300.000 euro op omwille van een gebrekkige vermelding van overstapgegevens op sommige facturen

Brussel, 4 maart 2019 – Het BIPT publiceerde vandaag een beslissing waarin het een boete van 300.000 euro oplegt aan Telenet. Het BIPT legde die boete op omdat Telenet de zogenaamde Easy Switch ID niet rechtstreeks vermeldde op de facturen van zijn professionele klanten die een tariefplan voor...

>Meer lezen ...
Kwaliteit van de mobiele-telecommunicatienetwerken: het BIPT zorgt voor meer transparantie

Brussel - 15 februari 2019 - Het BIPT heeft beslist om de transparantie over de kwaliteit van de mobiele-telecommunicatienetwerken in België te vergroten. De regulator publiceert Atlas-kaarten versie 2.0, die de waarschijnlijke  aanwezigheid van mobiele dekking binnen in gebouwen weergeeft....

>Meer lezen ...
Nieuwe verplichtingen voor postale operatoren in uitvoering van Europese Verordening betreffende grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten

Brussel, 18 januari 2019 - Sinds dit jaar dienen welbepaalde postale operatoren die grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten aanbieden te voldoen aan de verplichtingen uit de nieuwe EU-Verordening. Deze Verordening heeft tot doel om de intra-Europese e-commerce verder te ondersteunen en meer transparantie...

>Meer lezen ...
Het BIPT vergelijkt de tarieven van de telecommunicatiediensten in België

Brussel 20 december 2018 - Het BIPT heeft de tarieven van de telecommunicatiediensten in België vergeleken. Uit de studie blijkt dat tot 55 euro per maand kan worden bespaard voor bepaalde bundels, namelijk 660 euro per jaar. Het verschil tussen het goedkoopste en het duurste aanbod kan dus erg...

>Meer lezen ...
Het BIPT dereguleert twee vaste telefonie-markten

Brussel, 17  december 2018 – De Belgische telecomregulator BIPT heeft beslist om, wegens het fors afgenomen belang, de eindgebruikerstoegang via CS en CPS tot nationale vaste telefoniediensten niet langer te reguleren. Eenzelfde beslissing werd genomen voor de wholesale vaste gespreksopbouwmarkt,...

>Meer lezen ...