Verslag van de Raad van het BIPT van 29 december 2017 met betrekking tot de controle op de vergunningsverplichtingen van TBC-POST na vier jaar activiteit

Type
Verslag

Publicatiedatum
19-03-2018

Datum
19-03-2018

De wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven verplicht het BIPT om jaarlijks een verslag te publiceren over de naleving van de verplichtingen opgelegd aan de houders van een postvergunning. Het BIPT heeft dus na drie jaar activiteit gecontroleerd of TBC-Post de voorwaarden van zijn vergunning naleefde. Naar aanleiding van deze controle heeft het BIPT tekortkomingen vastgesteld die TBC-Post onmiddellijk heeft gecorrigeerd. Uit die controle blijkt dus dat TBC-POST de verplichtingen vervult waaraan de onderneming diende te beantwoorden na drie jaar van activiteiten

Document downloaden (PDF 0.83 MB)