Advies van de Raad van het BIPT van 16 april 2018 met betrekking tot het verbeteringsplan 2016 en het actieplan 2017 naar aanleiding van het klantentevredenheidsenquête 2016

Type
Advies

Publicatiedatum
23-04-2018

Datum
23-04-2018

Op basis van de informatie waarover het beschikt, stelt het BIPT vast dat er metingen werden uitgevoerd door bpost om de tevredenheidsgraad van zijn klanten in 2016 te peilen, en verstrekt het een gunstig advies wat betreft de verwezenlijking van het verbeteringsplan 2016 en de maatregelen voor verbetering die het beoogt voor 2017.

Document downloaden (PDF 1.03 MB)