Mededeling van de Raad van het BIPT van 20 april 2018 met betrekking tot de uitvoering van een controle naar de bpost-klantentevredenheidsenquête

Type
Mededeling

Publicatiedatum
27-04-2018

Datum
27-04-2018

Het BIPT heeft een controle uitgeschreven naar de bpost-klantentevredenheidsmeting in het kader van haar controlerende taak met betrekking tot het beheerscontract tussen De Staat en bpost. De resultaten van deze controle zijn terug te vinden in deze Mededeling.

Document downloaden (PDF 1.19 MB)