Verplichtingen van de marktdeelnemers


Verplichtingen van de fabrikanten

De fabrikanten moeten ervoor zorgen dat hun producten aan de eisen voldoen. 

Zij moeten onder andere:

 • de technische documentatie opstellen;
 • de CE-markering aanbrengen;
 • de EU-conformiteitsverklaring opstellen;
 • de technische documentatie en de EU-conformiteitsverklaring gedurende 10 jaar nadat het product in de handel is gebracht bewaren;
 • (zichzelf) identificeren: geregistreerde handelsnaam, adres, type-, partij- of serienummer op het product;
 • de bevoegde autoriteiten informeren in geval van risico voor de consument;
 • alle documenten die de conformiteit van het product aantonen ter beschikking stellen van de controle-instanties. 

Het is de fabrikant die verantwoordelijk is voor zijn product!

Verplichtingen van de invoerders

De invoerders mogen enkel conforme radioapparatuur aanbieden op de markt

Ze moeten zich er onder andere van vergewissen dat:

 • de fabrikant de conformiteitsbeoordelingsprocedure heeft toegepast
 • de radioapparatuur in ten minste één lidstaat kan functioneren
 • de fabrikant de technische documentatie heeft samengesteld
 • de radioapparatuur het CE-merkteken draagt en vergezeld wordt van de EU-conformiteitsverklaring
 • hun identiteit, handelsnaam, adres, gedeponeerd handelsmerk zich op het product of op de verpakking bevindt
 • de radioapparatuur vergezeld wordt van instructies en informatie in het NL, FR, DU
 • zolang de apparatuur zich onder hun bevoegdheid bevindt, de conformiteit niet in het gedrang komt
 • indien ze beschouwen dat een toestel niet conform is, ze de nodige correctiemaatregelen treffen om het conform te maken, ze het van de markt halen of terugroepen indien nodig
 • ze gedurende 10 jaar een kopie van de EU-conformiteitsverklaring bewaren en de technische documentatie kan worden verstrekt worden op verzoek van het BIPT.

Verplichtingen van de verdelers

Wanneer ze radioapparatuur op de markt brengen, dienen de verdelers zich er onder andere van te vergewissen dat:

 • de radioapparatuur het CE-merkteken draagt en vergezeld wordt van de EU-conformiteitsverklaring
 • de radioapparatuur vergezeld wordt van instructies en informatie in het NL, FR, DU
 • indien ze menen dat een toestel niet conform is, ze dit toestel pas aanbieden op de markt nadat het conform werd gemaakt.
 • zolang de apparatuur zich onder hun bevoegdheid bevindt, de conformiteit niet in het gedrang komt
 • ze samenwerken met het Instituut om de conformiteit te bewijzen en de risico’s te beperken die de door hen op de markt aangeboden radioapparatuur inhoudt.