Gebruiksrechten

Het BIPT kent de gebruiksrechten toe voor radiofrequenties die geheel of gedeeltelijk gebruikt worden voor elektronische-communicatiediensten die aan het publiek worden aangeboden.

De voorwaarden voor het verkrijgen en uitoefenen van deze gebruiksrechten worden vastgelegd bij koninklijk besluit na advies van het BIPT en na overleg in de Ministerraad.