Bestaande rechten

In de tabel hieronder worden alle gebruiksrechten voor de volledig of gedeeltelijk voor openbare elektronische-communicatiediensten gebruikte radiofrequenties vermeld die zijn toegekend door het BIPT, met uitzondering van de gebruiksrechten voor de netwerken met gedeelde middelen en voor de radiocommunicatiestations die in de frequentiebanden werken waarin het aantal toe te wijzen gebruiksrechten niet beperkt hoeft te zijn.

Openbare raadpleging van de Raad van het BIPT van 24 september 2019 met betrekking tot de uitbreiding van gebruiksrechten van Citymesh in de 3,5 GHz-frequentieband voor de verstrekking van elektronische-communicatiediensten in de Noordzee.

Besluit van de raad van het BIPT van 17 september 2019 met betrekking tot de vraag tot uitbreiding met de gemeente Kortrijk van gebruiksrechten van Citymesh in de 3,5 GHz-frequentieband voor de verstrekking van elektronische-communicatiediensten op het Belgische grondgebied

Openbare raadpleging van de Raad van het BIPT van 9 mei 2019 met betrekking tot de uitbreiding van gebruiksrechten van Citymesh in de 3,5 GHz-frequentieband voor de verstrekking van elektronische-communicatiediensten op het Belgische grondgebied

Publieke consultatie van 8 februari 2019 betreffende het Besluit van de Raad van het BIPT van xx 2019 betreffende de toekenning aan E-BO Enterprises van voorlopige gebruiksrechten voor het opzetten en exploiteren van zendinstallaties op de windmolenparken gelegen in de Belgische economische zone in de Noordzee en betreffende de aanpassing van de financiële voorwaarden in het Besluit van de Raad van het BIPT van 21 oktober 2013 betreffende de toekenning aan BASE company van voorlopige gebruiksrec

Raadpleging van 22 januari 2019 betreffende het besluit van het BIPT van dd xx 2019 betreffende de uitbreiding van gebruiksrechten van Citymesh in de 3,5 GHz frequentiebandvoor de verstrekking van elektronischecommunicatiediensten op het Belgische grondgebied