Openbare raadpleging van de Raad van het BIPT van 9 mei 2019 met betrekking tot de uitbreiding van gebruiksrechten van Citymesh in de 3,5 GHz-frequentieband voor de verstrekking van elektronische-communicatiediensten op het Belgische grondgebied

Type
Raadpleging

Publicatiedatum
14-05-2019

Reageren tot
14-06-2019

Sluitingsdatum
15-06-2019

Citymesh richtte een vraag tot het BIPT om de gemeente Kortrijk toe te voegen aan de huidige vergunning. De toevoeging van Kortrijk beperkt de mogelijkheden voor een potentiële andere kandidaat en kan dus niet worden aanvaard zonder een nieuwe toewijzingsprocedure.

Antwoordtermijn: tot 14 juni 2019 aan consultation.sg@bipt.be (onderwerp: “Consult-2019-B7“)

Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.

Aanspreekpunt: Gino Ducheyne, Eerste Ingenieur-adviseur, 02 22 68 818.

Er wordt gevraagd om het “Formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging” te gebruiken.

Het BIPT wenst ook dat de commentaren verwijzen naar de paragrafen en/of onderdelen waarover ze handelen. Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.

Document downloaden (PDF 0.46 MB)