Raadpleging op vraag van de Raad van het BIPT op verzoek van het kabinet van de Minister van Economie van 30 september 2013 betreffende het ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering voor « eCall » van de artikelen 107, § 3, en 127 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

Type
Raadpleging

Publicatiedatum
30-09-2013

Reageren tot
30-10-2013

Sluitingsdatum
31-10-2013

Antwoordtermijn: tot 30 oktober 2013. Aanspreekpunt: Rudi SMET, Eerste Ingenieur-Adviseur (02 226 87 56). Antwoordadres per e-mail: consult02@ibpt.be (antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden). Onderwerp: Consult-2013-C2. Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.

Document downloaden (PDF 0.12 MB)