Raadpleging ontwerpbesluit betreffende de drempels en modaliteiten voor kennisgeving van veiligheidsincidenten

Type
Raadpleging

Publicatiedatum
14-07-2017

Reageren tot
15-09-2017

Sluitingsdatum
16-09-2017

De Raad van het BIPT houdt een openbare raadpleging over een ontwerpbesluit dat werd opgesteld ter vervanging van het besluit van de Raad van het BIPT van 1 april 2014 tot vaststelling van de hypothesen waarin de operatoren aan het BIPT een veiligheidsincident moeten melden en van de nadere bepalingen van deze kennisgeving. Het ontwerpbesluit preciseert welke veiligheidsincidenten gemeld moeten worden en legt ook de modaliteiten hiervoor vast.

Antwoordtermijn: tot 15 september 2017

Antwoorden per e-mail: Aan: consultation.sg@bipt.be 

Betreft: zal ten minste de referentie « CONSULT-2017-C2 » moeten bevatten

Aanspreekpunt: Tim Masy, Ingenieur-adviseur, +32 2 226 87 78, tim.masy@bipt.be

Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het vermelde adres.

Gelieve als voorpagina van uw antwoord het specifieke formulier te gebruiken dat u terugvindt op dit adres: http://www.ibpt.be/nl/operatoren/telecom/markten/formulier-dat-als-voorpagina-dient-te-worden-gebruikt-bij-het-antwoord-op-een-door-het-bipt-georganiseerde-openbare-raadpleging 

Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is. Het BIPT vraagt eveneens dat de opmerkingen verwijzen naar de paragrafen en/of delen waarop ze betrekking hebben.Document downloaden (PDF 0.54 MB)