Multicast

In het besluit van de CRC van 1 juli 2011 over de analyse van de breedbandmarkten heeft het BIPT Belgacom de verplichting opgelegd om de multicastfunctie aan te bieden (functionaliteit om digitale televisie te leveren) of een gelijkwaardige functionaliteit . 

Het multicast wholesalereferentieaanbod van Belgacom geeft aan de alternatieve operatoren de mogelijkheid om zelf digitale tv aan te bieden door gebruik te maken van het tv-platform van Belgacom.  

De kwalitatieve en kwantitatieve elementen van dit wholesaleaanbod zijn in de huidige rubriek opgenomen.