Raadpleging door de Raad van het BIPT van 25 mei 2019 betreffende de zones van het grondgebied waar de vermindering van het bedrag van de jaarlijkse gebruiksrechten voor de straalverbindingen van toepassing is.

Type
Raadpleging

Publicatiedatum
07-06-2019

Reageren tot
08-07-2019

Sluitingsdatum
09-07-2019

Het koninklijk besluit van 2 juni 2019 wijzigt het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen.

De wijzigingen die door het besluit ingevoerd worden, zijn erop gericht het bedrag van de jaarlijkse rechten in verband met de gebruiksrechten voor straalverbindingen in de zones van het land waar een extra stimulans nodig is om de huishoudens en ondernemingen te voorzien van een breedbandaansluiting, voor een periode van 10 jaar met 80% te verminderen.

Het koninklijk besluit schrijft voor dat het BIPT minstens om de twee jaar de juiste omvang van die zones bepaalt en publiceert.

De lijst van de sectoren, met de NIS-code, de naam van de sector, de gemeente en het gewest

Werkwijze om reacties op dit document door te sturen

Antwoordtermijn: tot 08/07/2019

Wijze om te antwoorden: Aan: consultation.sg@ibpt.be

Betreft: CONSULT-2019-C5

Aanspreekpunt: Yannick Dewilde, Eerste adviseur (+32 2 226 87 62)

Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden.

U wordt verzocht gebruik te maken van het formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging.

Het BIPT vraagt eveneens dat de opmerkingen verwijzen naar de paragrafen en/of delen waarop ze betrekking hebben.

Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.

Document downloaden (PDF 0.99 MB)