Controle van prijzen en kosten

Controle van prijzen en kosten en gescheiden boekhouding zijn verplichtingen die kunnen opgelegd worden in de marktanalysebesluiten.  

Hoewel die verplichtingen per relevante markt worden opgelegd, strekt de implementatie zich meestal uit over verschillende markten. 

Deze sectie behandelt ook de kostenmodellen, die wel van één marktanalyse afhangen.