Wholesaletarieven voor toegang tot de kabel (retail minus)

In 2011 heeft de CRC (de Conferentie van regulatoren voor de elektronische communicatiesector, waarin de Vlaamse Regulator voor de Media, de Conseil supérieur de l’Audiovisuel, de Medienrat en het BIPT verenigd zijn) de kabeloperatoren Brutélé, Coditel (Numericable), Tecteo en Telenet ertoe verplicht hun netwerk open te stellen voor de alternatieve operatoren die via de kabel televisie- en breedbanddiensten willen verstrekken.

De CRC heeft vervolgens de tarieven bepaald die de kabeloperatoren de alternatieve operatoren mogen aanrekenen:

  • bijdragen voor vertrek (bestemd om de uitvoeringskosten gedragen door de kabeloperatoren te dekken);
  • de tarieven per lijn (telkens te betalen wanneer een klant bij een kabeloperator weggaat en naar een alternatieve operator overstapt);
  • een "minus" (van 20 tot 30% naargelang van het geval) die geldt voor de retailtarieven van elke kabeloperator. Deze "minus" bepaalt wat de alternatieve operator maandelijks aan een kabeloperator moet betalen om zijn televisie- en breedbanddiensten door te verkopen. Het principe van een retail-minusmethode bestaat erin om de prijs voor een wholesaledienst te bepalen door van de prijs van de retaildienst een percentage af te houden dat overeenstemt met een aantal niet-relevante elementen.