Wholesaletarieven voor toegang tot de kabel (2019)

Het ontwerpbesluit is een maatregel ter uitvoering van de CRC-beslissing van 29 juni 2018 (met een corrigendum van 11 juli 2018) die door de CRC is opgelegd van een controle van de prijzen voor de wholesalediensten waarvan de verstrekking opgelegd is aan de kabelnetwerkoperatoren.