Besluit van de Raad van het BIPT van 9 januari 2018 met betrekking tot de samenstelling van het college bedoeld in het koninklijk besluit van 5 mei 2006 betreffende een verzoeningsprocedure voor het BIPT voor het jaar 2018

Type
Besluiten

Publicatiedatum
23-01-2018

Datum
23-01-2018

Besluit betreffende de samenstelling van het verzoeningscollege voor het jaar 2018.

Document downloaden (PDF 0.12 MB)